Voorwaarden disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website ijsspeedway.nl die wordt uitgevoerd door de Stichting IJsspeedway Assen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de website
Via ijsspeedway.nl vindt u informatie over de organisatie en evenementen die worden georganiseerd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Stichting IJsspeedway Assen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting IJsspeedway Assen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting IJsspeedway Assen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Stichting IJsspeedway Assen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Stichting IJsspeedway Assen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Stichting IJsspeedway Assen worden aanbevolen. Stichting IJsspeedway Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting IJsspeedway Assen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Stichting IJsspeedway Assen en/of haar samenwerkende partners.
Het is beperkt toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 
Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op van derden is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van Stichting IJsspeedway Assen en/of samenwerkende partners van Stichting IJsspeedway Assen.


Wijzigingen
Stichting IJsspeedway Assen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Contactgegevens
Stichting IJsspeedway Assen
E-mail:
Telefoon: +31 592 312729

Postadres:
Stichting IJsspeedway Assen
Postbus 49
Assen

 

Laatste wijziging 17 september 2019

IJsspeedway

Blijf op de hoogte van al het nieuws over het WK IJsspeedway in Nederland en de ijsspeedwaysport in het algemeen.
Uitslagen, het actuele WK-klassement, nieuwsberichten en nuttige informatie over IJsspeedway-evenementen.
Bestel je kaarten voor de wedstrijden van het wereldkampioenschap 2024 en de internationale race om de Roelof Thijs Bokaal in Thialf Heerenveen.